Szukaj

Aktualności

Hack4reSTART: Digitalizacja dla firm

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo produkcyjne potrzebuje digitalizacji, to nie pozostaje Ci nic innego, jak wziąć udział w Hack4reSTART Torino. Event odbywa się stacjonarnie w Turynie oraz online – możecie więc Państwo skorzystać z wiedzy ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, big data i robotyki nie wychodząc z domu lub biura. Konsultacje, jak i całe wydarzenia jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej. Zapisy już trwają, zostało niewiele czasu –> https://bit.ly/3lAoDqx

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie ReStartSMEs zapraszamy na stronę: https://bit.ly/3S0NlfW

Zachęcamy też do dołączenia do społeczności przedsiębiorców, ekspertów i specjalistów z całego świata, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą i rozwiązaniami. Co więcej, FundingBox Spaces to miejsce, w którym każdego tygodnia ogłaszamy możliwości finansowania z projektów Komisji Europejskiej: https://bit.ly/3xtOuTE

Działania realizowane w ramach projektu ReStartSMEs finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, który obejmuje organizację pięciu wydarzeń o charakterze hackathonu. Każde z nich odbywa się w różnych częściach Europy – Niemcy, Litwa, Rumunia, Portugalia, Włochy – i jednocześnie, każde ma formę hybrydową, a więc można wziąć w nich udział online.

Wydarzenia – nazwane w ramach projektu Hack4reSTART – są okazją na digitalizację dla tradycyjnych firm działających w branży manufacturingu. W czasie ich trwania prowadzone będą panele ze specjalistami oraz tzw. working tables, w trakcie których będą rozwiązywane problemy technologiczne, z którymi borykają się poszczególne przedsiębiorstwa (można przesłać swój “challenge”). Co więcej, na wydarzeniach oferowane jest stworzenie roadmap w zakresie digitalizacji, a także uprzednie wypełnienie tzw. digitalization assessment test weryfikującego gotowość firmy i jej zaawansowanie w procesie digitalizacji.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.