Szukaj

Aktualności

Międzynarodowy konkurs z dziedziny zarządzania projektami

Konkurs polega na rozwiązaniu case study w sześcioosobowych zespołach złożonych z osób z całego świata. Na wypracowanie rozwiązania teamy mają 24h, a sam event odbywa się wirtualnie i w różnych strefach czasowych jednocześnie. Przez cały czas wydarzenia będzie można również słuchać przemówień prelegentów z całego świata! Global eCollaboration Competition (GeCCo) 2024, organizowanym przez IPMA Young Crew Global.

Na czym polega konkurs?

Konkurs polega na rozwiązaniu case study w sześcioosobowych zespołach złożonych z osób z całego świata. Na wypracowanie rozwiązania teamy mają 24h, a sam event odbywa się wirtualnie i w różnych strefach czasowych jednocześnie. Przez cały czas wydarzenia będzie można również słuchać przemówień prelegentów z całego świata! 

Zanim rozpocznie się event na żywo, zespoły otrzymają tydzień na wykonanie pre-case study pozwalającego na integrację, a po evencie kilka tygodni na wykonanie video. W planach jest również GeCCo Shark Tank.

 

Dlaczego warto i co można wygrać?

Główną wygraną w konkursie jest voucher na egzamin certyfikacyjny IPMA poziom D. Organizatorzy przewidują również szereg innych nagród (m.in. elektroniczne publikacje). Naprawdę warto wziąć udział w konkursie – to świetna zabawa i możliwość poznania międzynarodowych kontaktów. Udział w konkursie jest całkowicie darmowy, a uczestniczyć w nim może każda osoba w wieku 18-35 lat, która zna dobrze język angielski i posiada co najmniej podstawową wiedzę z dziedziny zarządzania projektami.

 

Kiedy odbędzie się konkurs?

Finał wydarzenia odbędzie się 23/24 marca 2024 – będzie on trwać 24 godziny, rozpocznie się w sobotę, a zakończy w niedzielę. 

Tydzień wcześniej (15 marca 2024) rozesłany będzie pre-case integrujący zespół, a trzy tygodnie po finale (13 kwietnia 2024) zespoły będą miały czas na wykonanie video i przygotowanie się do Shark Tank.

Jak studenci (i nie tylko) mogą się zgłosić?

Zgłoszeń dokonuje się indywidualnie, ponieważ po zakończonym procesie rekrutacji uczestnicy zostaną przydzieleni do zespołów międzynarodowych przez organizatorów.

Zgłoszeń można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Termin aplikacji upływa już niebawem – 25 lutego 2024.

Mile widziane jest posiadanie statusu wolontariusza lub członka IPMA YC Polska. 

Więcej informacji o IPMA YC Polska można znaleźć tutaj.  

 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.