Szukaj

Aktualności

Szkolenie online: Business Model Canvas – narzędzia we wniosku EIC Accelerator

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna, zaprasza na 𝗰𝘆𝗸𝗹 𝗯𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆𝗰𝗵 𝘀𝘇𝗸𝗼𝗹𝗲𝗻́ 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗜𝗜 𝗲𝘁𝗮𝗽𝘂 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗸𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘄 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲 𝗘𝗜𝗖 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿, organizowane przez IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 7 czerwca w godzinach 13:30 – 17:00

w formule on-line i dotyczyć będzie: Business Model Canvas – narzędzia we wniosku EIC Accelerator 

Rejestracja: https://tiny.pl/ch4gs

Tym razem oprócz informacji o wykorzystaniu BMC we wniosku EIC Accelerator proponujemy Państwu warsztat: Model biznesowy, jako narzędzie strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie. 

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Banrowska – Ekspertka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. 

Warsztat poprowadzi Izabela Paluch, Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. spółki celowej Politechniki Krakowskiej i praktyk w zakresie tworzenia skutecznych modeli biznesowych. 

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.