Szukaj

Aktualności

Komisja uruchamia pakiet na rzecz innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji w celu wsparcia start-upów i MŚP

Komisja uruchomiła pakiet środków wspierających europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP w rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji (AI), która jest zgodna z wartościami i przepisami UE. Wynika to z porozumienia politycznego osiągniętego w grudniu 2023 r. w sprawie unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji – pierwszego na świecie kompleksowego prawa o sztucznej inteligencji – który będzie wspierać rozwój, wdrażanie i wdrażanie wiarygodnej sztucznej inteligencji w UE. 

orędziu o stanie Unii w 2023 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała nową inicjatywę mającą na celu udostępnienie europejskich superkomputerów innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwom typu start-up zajmującym się sztuczną inteligencją w celu szkolenia ich wiarygodnych modeli sztucznej inteligencji. Pierwszym krokiem było zainicjowanie przez Komisję w listopadzie 2023 r. wielkiego wyzwania w zakresie sztucznej inteligencji – nagrodę zapewniającą przedsiębiorstwom typu start-up w dziedzinie sztucznej inteligencji wsparcie finansowe i dostęp do obliczeń superkomputerowych. Dzisiejszy pakiet wprowadza to zobowiązanie w życie za pomocą szerokiego wachlarza środków wspierających przedsiębiorstwa typu start-up i innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, w tym wniosku dotyczącego zapewnienia uprzywilejowanego dostępu do superkomputerów przedsiębiorstwom typu start-up w dziedzinie sztucznej inteligencji i szerszej społeczności innowacyjnej.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_24_383 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.