Szukaj

Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) z udziałem Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

W dniu 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG 2021-2027, następcy programu POIR, z udziałem Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Żalka i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

FENG jest ważnym programem dla sektora hi-tech, gdyż przyczyni się do zwiększenia potencjału polskich firm w obszarze badań, innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii, a także do przyspieszenia transformacji cyfrowej i w kierunku przemysłu 4.0 oraz zielonej przedsiębiorczości.

Podczas I posiedzenia Komitetu Monitorującego FENG przyjęto kryteria wyboru projektów dla: 

  • ścieżki SMART w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”- flagowego, eksperymentalnego i zupełnie nowego konkursu na wsparcie projektów B+R+I, na który przeznaczamy prawie połowę wszystkich środków dostępnych na Program – to prawie połowa całego budżetu FENG (4,36 mld euro). Konkursy będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. To przedsiębiorca będzie decydował, co i w jakim zakresie chce w ramach projektu realizować – obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R, poza tym decyzja czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, zielone rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.  
  • działań wspierających centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji, europejskich hubów cyfrowych oraz projektów z zakresu technik wodorowych („IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań EDIH”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań TEF AI”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”).

Powołano również grupy robocze włączające partnerów społecznych i instytucjonalnych w proces opracowywania kryteriów wyboru projektów kolejnych konkursów oraz mocniej angażujących ich w proces programowania, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji programu FENG 2021-2027.

Przedstawicielami IZTECH w Komitecie Monitorującym FENG są Zygmunt Krasiński, Prezes i Piotr Szynkarczyk, Wiceprezes.

Największy unijny program na innowacje

Program FENG 2021-2027 to 7,9 mld euro, które zostaną przeznaczone na badania, rozwój i innowacje. Jego adresatami są głównie przedsiębiorcy oraz instytucje z sektora nauki. Główne celem programu to: 

  • wsparcie całego procesu B+R+I,
  • wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju,
  • współpraca z biznesem,
  • koncentracja na KIS,
  • transformacja  i cyfrowa.

Prace nad koncepcją FENG zaczęły się w 2020 r. Brali w nich udział przedstawiciele IZTECH, przygotowując dwa stanowiska w sprawie programu. FENG 2021-2027 był jednym z pierwszych programów, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Do Polski trafiły już pierwsze zaliczki na jego realizację. Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 stycznia harmonogramem naboru wniosków na rok 2023, dostępnym pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/harmonogram-naborow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-na-2023-r/

pierwsze konkursy w programie zostaną ogłoszone w lutym br. (np. ścieżka SMART – 7 luty).

Więcej informacji na temat programu FENG można znaleźć pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.