Szukaj

Aktualności

XXII edycja konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

Szanowni Państwo,
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się do Izby o wytypowanie i zgłoszenie spośród jej Członków najlepszych innowacyjnych przedsiębiorstw, zespołów badawczych oraz jednostek naukowych, budujących wspólnie potencjał gospodarczy naszego kraju, które wezmą udział w XXII edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybrani zostaną laureaci w siedmiu kategoriach konkursowych: Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, Badania+Rozwój oraz STARTUP PL.

W przypadku zainteresowania uprzejmie proszę o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych wraz z pozostałymi wymaganymi materiałami w wersji elektronicznej i odesłanie ich na adres biura Zarządu Izby: maciej.sajdak@iztech.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2024r. Aby zgłoszenie było kompletne, prosimy również o złożenie lub przesyłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej wydrukowanych wniosków, wraz z wymaganymi podpisami, na adres:

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Taborowa 22, 02-699 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Biuro Wydarzeń Krajowych”.

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się również z sekcją najczęściej zadawanych pytań, która jest dostępna tutaj.

W przypadku wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt ze wsparciem merytorycznym Nagrody:

Biuro Wydarzeń Krajowych

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tel. (22) 695-11-99

e-mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.