Szukaj

Aktualności

Przygotowania do CETEF’24 w toku!

Wizyta Zarządu IZTECH w Krakowie – 2-6 października 2023 r.

Źródło: AGH
Udział w wizycie studyjnej ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Administratorów Badań (EARMA) na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

W dniu 3.10 AGH gościła 60 ekspertów EARMA, prężnie działającej organizacji zrzeszającej ekspertów w dziedzinie zarządzania projektami badawczymi z około 350 instytucji z ponad 40 krajów. Kierownik Działu Programów Międzynarodowych AGH Maria Leszczyńska oraz Zastępca Dyrektora Centrum Spraw Międzynarodowych AGH Paweł Świerk zaprezentowali uczelnię i jej osiągnięcia w dziedzinie międzynarodowych projektów badawczych, natomiast Nik Claesen, Dyrektor Zarządzający EARMA, przedstawił cele i działania podejmowane przez Stowarzyszenie. Po prezentacjach odbyła się sesja networkingowa. IZTECH od lat ściśle współpracuje z EARMA na rzecz rozwoju profesji menedżerów i administratorów badań i innowacji. W spotkaniu zainicjowanym przez IZTECH, ze strony Izby udział wzięli: Zygmunt Krasiński – Prezes Zarządu i Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Wiceprezeska Zarządu Izby.

Źródło: IZTECH
Udział w Inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

W uroczystośc, która odbyła się w dniu 4.10, ze strony IZTECH udział wzięli: dr inż. Zygmunt Krasiński – Prezes Zarządu Izby i p. Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Wiceprezeska Zarządu Izby.   

Źródło: IZTECH
Wizyta w Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym

Spotkanie odbyło się w dniu 4.10 na zaproszenie dr hab. Katarzyny Marzec – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego. Pani Dyrektor zaproponowała aktywne włączenie Instytutu w przygotowania CETEF’24.

Źródło: IZTECH

Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w ramach trzech Centrów Badawczych w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu: Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. 

Źródło: IZTECH

Przy okazji wizyty w Instytucie, wzięliśmy udział w otwarciu spotkania konsorcjum projektu topAM (Tailoring ODS materials processing routes for additive manufacturing of high temperature devices for aggressive environments) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Koordynatora topAM: Dr. Ulricha Krupp, RWTH Aachen University Steel Institute (IEHK) i partnerów projektu zaprosiliśmy na CETEF’24.     

Źródło: IZTECH
Spotkanie w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum SOLARIS to nie tylko synchrotron. Pod dachem ośrodka znajdują się także dwa najnowszej generacji kriomikroskopy elektronowe: Titan Krios oraz Glacios.

Żródło: IZTECH

Z mgr Michałem Młynarczyk, Zastępcą Dyrektora Centrum ds. Administracji i Finansów, rozmawialiśmy o możliwościach włączenia się Centrum w przygotowania CETEF’24. 

Źródło: IZTECH
Spotkanie w gronie Współorganizatorów CETEF’24

W dniu 5.10 na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: prof. dr hab. Jacek Popiel – JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i dr inż. Zygmunt Krasiński – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Tematem spotkania była współpraca przy organizacji IV Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego – CETEF’24, które odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 maja 2024 r. 

Spotkanie w Center for European Union Computational Personalized Medicine – SANO 

SANO to Międzynarodowa Fundacja Badawcza do tworzenia technologii obliczeniowych dla zoptymalizowanej opieki zdrowotnej, powstała w ramach projektu „Teaming of Excellence” dofinansowywanego z programu Horyzont 2020. Na spotkaniu w dniu 6.10, Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Wiceprezeska Zarządu Izby, zaproponowała włączenie się Centrum w przygotowania CETEF’24.  

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.