Szukaj

Aktualności

IZTECH partnerem VII Konferencji Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie – VII edycję Konferencji Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle? Jest to spotkanie dedykowane polskim przedsiębiorstwom, które dzięki wsparciu ze środków unijnych i krajowych chcą wstąpić na ścieżkę innowacji, a także tych które już teraz aktywnie realizują projekty B+R+I. Wydarzenie jest również adresowane do przedstawicielek i przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy chcą współpracować z przedsiębiorstwami nad rozwojem innowacji.     

Uczestniczki i uczestnicy Konferencji dowiedzą się również jak aplikowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz programu Horyzont Europa otwiera przed przedsiębiorstwami i instytucjami szereg unikalnych możliwości i korzyści. Wspierane w ten sposób projekty mogą nie tylko znacznie zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność, ale również przyspieszyć rozwój gospodarczy.

Data: 14.12.2023

Miejsce: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, Warszawa

Wydarzenie realizowane jest w trybie hybrydowym. Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dlaczego warto wziąć udział w VII edycji Konferencji B+R:

  1. Eksperckie prelekcje: Konferencja będzie gościć wiodące ekspertki i ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli nauki, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat efektywnego tworzenia strategii B+R w polskim kontekście przemysłowym.
  2. Studia przypadku: Praktyczne przykłady firm, które odniosły sukces w implementacji strategii B+R, dostarczą Państwu inspiracji i konkretnych pomysłów na rozwój własnych projektów.
  3. Networking i wymiana doświadczeń: Spotkanie z przedsiębiorcami, naukowcami i ekspertami ds. innowacji stworzy doskonałe warunki do nawiązywania nowych relacji biznesowych i wymiany doświadczeń.
  4. Stoiska konsultacyjne: Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, projektu Innovation Coach oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna i zdobyć praktyczną wiedzę na temat oferowanych form wsparcia dla firm, które są niezbędne do efektywnego tworzenia strategii B+R.
  5. Innowacyjne rozwiązania: Konferencja to również platforma prezentująca nowoczesne narzędzia, technologie i rozwiązania wspierające rozwój innowacyjnych projektów.

 

VII edycja Konferencji B+R skierowana jest do:

  • przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i rozwojem poprzez projekty B+R+I,
  • osób reprezentujących środowisko naukowe i ekosystem innowacji gotowych do współpracy z firmami,
  • specjalistek i specjalistów ds. innowacji, zarządzania projektami oraz badaniami i rozwojem.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które może znacząco wpłynąć na rozwój Państwa firmy i przyczynić się do budowania innowacyjnej przyszłości polskiego przemysłu.

Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Aby uzyskać więcej informacji oraz dokonać rejestracji, prosimy odwiedzić stronę Konferencji: https://konferencja2023.strategiebplusr.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Do zobaczenia już 14 grudnia!

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.