Szukaj

Aktualności

Trzy projekty koordynowane przez polskie instytucje otrzymały finansowanie z Horyzontu Europa

Trzy projekty koordynowane przez polskie instytucje zdobyły dofinansowanie UE w ramach programu Horyzont Europa. Jest to postrzegane jako znaczący postęp dla kraju, którego badacze woleli przyłączać się do konsorcjów jako partnerzy, a nie liderzy.

Polska badaczka, która ma poprowadzić projekt „Horyzont Europa” w dziedzinie nauk społecznych o wartości 3 milionów euro – co jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę, jak rzadkie jest to w kraju – mówi, że ma nadzieję, że zainspiruje to innych do pójścia w jej ślady.

Po raz pierwszy od uruchomienia programu „Horyzont Europa” w 2021 r. do finansowania został wybrany projekt z tej dziedziny koordynowany przez polską instytucję. I choć szczegóły nie są jeszcze znane, kolejne dwa projekty wybrane do finansowania w ostatniej rundzie będą koordynowane przez instytucje w Polsce, co będzie przełomem dla kraju.

Izabela Grabowska, profesor nauk społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, twierdzi, że doskonale zdaje sobie sprawę, że to niezwykłe, aby kobieta w polskiej instytucji kierowała dużym unijnym projektem badawczym. „Polscy naukowcy i instytucje chętniej przyłączają się do konsorcjów w charakterze partnerów, a nie liderów” – stwierdziła. „Mam nadzieję, że ten projekt zainspiruje więcej osób do ubiegania się o stanowisko koordynatorów”.

Jej projekt Links4Skills koncentruje się na przepływie talentów i umiejętności między krajami trzecimi a UE, temacie o ogromnym znaczeniu dla decydentów, zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie i spowodowanej nią przesiedleń ludzi. W projekcie bierze udział 13 uniwersytetów i instytucji z całego świata, w tym Katolicki Uniwersytet Ukrainy, a także partnerstwa z dwiema firmami w celu pomocy w aspektach informatycznych.

Podobnie jak dwa pozostałe wybrane wnioski z udziałem polskich koordynatorów, projekt Links4Skills został złożony w ramach drugiego klastra programu „Horyzont Europa”, którego celem jest finansowanie badań w zakresie kultury, kreatywności i społeczeństwa włączającego.

Mikołaj Pyczak, polski krajowy punkt kontaktowy (KPK) i ekspert komitetu programowego ds. klastra 2 programu „Horyzont Europa”, powiedział, że jest to dziedzina, w której kraj zazwyczaj nie miał dużo szczęścia.

„Jestem naprawdę szczęśliwy z (wyników ostatniego zaproszenia), ponieważ współpracowaliśmy z różnymi instytucjami, które składały propozycje koordynacji, i ich wyniki były mieszane, zbliżając się do celu lub trafiając na listę rezerwową” – powiedział. „Teraz, bum, trzy koordynacje w jednym zaproszeniu na listę rankingową do sfinansowania. Postaramy się wykorzystać ten sukces.”

W ciągu siedmiu lat obowiązywania poprzedniego programu ramowego „Horyzont 2020” polskie instytucje koordynowały jedynie dwa projekty z zakresu nauk społecznych.

We wszystkich dyscyplinach badawczych koordynacja projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa” w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie jest powszechna.

Jak wynika z danych UE do końca czerwca, w ramach programu „Horyzont Europa” polskie instytucje są głównymi koordynatorami 63 z 5765 dofinansowanych projektów. Odpowiada to nieco ponad 1% wszystkich projektów, co stanowi poprawę w porównaniu z programem „Horyzont 2020”, w którym polskie instytucje kierowały koordynacją 0,9% wszystkich projektów.

To sprawia, że Polska jest czwartym krajem odnoszącym największe sukcesy w koordynowaniu projektów spośród 15 krajów objętych procesem Wideningu, które mają niższe wyniki w zakresie badań i innowacji.

Jeśli z listy zostaną usunięte czołowe państwa, Grecja i Portugalia, łącznie instytucje z pozostałych 13 krajów objętych rozszerzeniem koordynują jedynie 6,2% wszystkich projektów w ramach programu „Horyzont Europa”.

Źródło: https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe/polish-breakthrough-horizon-europe-social-sciences-call-set-inspire-future-wins?check_logged_in=1

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.