Szukaj

Aktualności

Sustainable Economy in Horizon Europe International Matchmaking & Networking

Już 25-26.10.2023 ponownie spotkamy się w ramach Sustainable Economy in Horizon Europe. International matchmaking&networking – międzynarodowego wydarzenia łączącego potencjał jednostek badawczych oraz przedsiębiorców we wspólnym dążeniu do korzystania z możliwości, jakie oferuje Horyzont Europa.

Z dumą wspominamy ubiegłoroczną, pierwszą edycję wydarzenia, które odbyło się w dniach 5-6.12.2022 r. w Warszawie i zgromadziło wielu uczestników z Polski i zagranicy.

Podczas Sustainable Economy in Horizon Europe. International matchmaking&networking’2022 wystąpiło 20 prelegentów, w tym 9 przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz 3 wysokiej rangi reprezentantów A.SPIRE – Lidera Partnerstwa Processes4Planet. Ważnym momentem konferencji były dwie sesje pitchingowe, podczas których zaprezentowano 21 pomysłów na projekty o międzynarodowym potencjale badawczym. Równolegle w ramach sesji networkingowych uczestnicy mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i budowania partnerstw oraz konsorcjów projektowych.

Kolejna edycja organizowana będzie przy współpracy trzech podmiotów:

  • Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka)
  • Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia)
  • IZTECH – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Planujemy zachowanie ubiegłorocznej formuły i szersze omówienie konkursów Horyzontu Europa z obszarów:

  • Klastra 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – szczególnie konkursów związanych z Partnerstwem Processes4Planet
  • Klastra 5: Klimat, energia, mobilność,
  • Działań EIT Raw Materials – KAVA 12.
Rejestracja zostanie uruchomiona już wkrótce.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.