Szukaj

Aktualności

Prezes IZTECH moderatorem na Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2024"

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” od lat jest największym i najważniejszym w Polsce wydarzeniem, w czasie którego omawiane są najbardziej aktualne i ważne tematy z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to wydarzenie “must be” dla wszystkich zaangażowanych w internacjonalizację szkolnictwa! To już siedemnasta edycja tego wydarzenia, które tym razem w dniach 8-9 lutego 2024 odbędzie się w Poznaniu. Gospodarzem wydarzenia będzie Politechnika Poznańska.

Wspólna i konsekwentna strategia działania polskich uczelni w kwestiach umiędzynarodowienia, oparta wzajemnym wsparciu, dzieleniu się doświadczeniami i dobrymi praktykami staje się szczególnie ważna w dzisiejszych czasach i niewątpliwie przynosi korzyści w postaci lepszego postrzegania polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz zachęcaniu młodych ludzi z całego świata do studiowania w Polsce – mamy już dzięki temu ponad 100 000 studentów zagranicznych!

Moderatorem II Sesji pt. Umiędzynarodowienie Nauki – Jak wejść do Europejskich Programów Badawczych, będzie Zygmunt Krasiński – Prezes IZTECH

Polskim uczelniom i instytutom do pełnego umiędzynarodowienia brakuje większego udziału w międzynarodowych programach badawczych. Skąd bierze się ten problem? Czy jest wynikiem niewystarczających środków finansowych w naszym systemie nauki, zbyt małych kontaktów międzynarodowych naszych naukowców, a może utrzymujących się barier administracyjnych? Podczas sesji omówimy czynniki wpływające na skuteczność pozyskiwania projektów z programu Horyzont, w tym najbardziej prestiżowych grantów ERC. Stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i best practices, aby wskazać rozwiązania najbardziej efektywne. Będziemy mieli okazję posłuchać ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem pomogą spojrzeć na tę kwestię z różnych perspektyw.

Uczestnikami sesji będą również: 

  • Prof. Andrzej Jajszczyk, b. prezes Oddziału PAN w Krakowie, b. członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowej (ERC)
  • Prof. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju, nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej
  • Prof. Mirosława Ostrowska, wiceprezeska Polskiej Akademii Nauk, Instytut Oceanologii PAN
  • Prof. Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • Prof. Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR, prof. Uniwersytetu Warszawskiego (tbc)
 

Konferencja zostanie zorganizowana w formule hybrydowej

Agenda: https://studyinpoland.pl/konferencja2024/program

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.