Szukaj

Aktualności

SFPE sp. z o. o. nowym członkiem IZTECH

Firma SFPE sp. z o.o. właściciel Brandu Fresh Chromato dołączyła do członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. SFPE sp. z o. o. opracowała innowacyjną, chronioną patentem, gotową do wylicencjonowania technologię robota laboratoryjnego, która pozwoli zautomatyzować pracę laboratoriów chemicznych wykorzystujących techniki analizy instrumentalnej (chromatografia cieczowa oraz spektrometria mas).

Firma Fresh Chromato została założona przez prof. Tadeusza Dzido, wcześniej kierownika Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wraz z synem Tomaszem, projektantem produktów technologicznych.

W 1991 roku prof. Dzido zaprojektował i uruchomił produkcję pierwszych poziomych komór do TLC, nadal preferowanych przez wielu naukowców i sprzedawanych w zasadzie w niezmienionej formie od ponad 30 lat. Teraz jego zespół nadaje klasycznej technice TLC nowe życie, wypuszczając najbardziej selektywnego, w pełni zautomatyzowanego robota do przygotowywania próbek na świecie.

Więcej informacji: https://freshchromato.com/

SFPE sp. z o.o Tomasz Dzido i Tadeusz Dzido

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.