Szukaj

Aktualności

Rekrutacja ekspertów do projektu Innovation Coach

Innovation Coach jest projektem systemowym wdrażanym w ramach II Priorytetu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Środowisko sprzyjające innowacjom. Skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą, jak ten proces rozpocząć, a także nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

Ekspertką/ekspertem ds. innowacji w ramach projektu Innovation Coach może zostać osoba, która jest związana/-y ze światem nauki i posiada kompetencje w zakresie innowacji produktowej, procesów biznesowych oraz doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami.

Korzyści dla coachów innowacji wynikające z udziału w naszym projekcie:

  • udział w dedykowanych szkoleniach i warsztatach
  • możliwość wsparcia polskich firm w zakresie projektowania innowacyjnych pomysłów
  • zdobycie unikalnego doświadczenia i kompetencji w realizowaniu procesu coachingowego
  •  wynagrodzenie za każdy przeprowadzony coaching

Obecna 3. edycja zakłada, że do końca 2027 roku wsparcie w ramach naszego projektu otrzyma niemal 2200 polskich przedsiębiorstw.

Usługa coachingu innowacji, która jest fundamentem projektu Innovation Coach składa się z 4 etapów:

  • pracy przygotowawczej, czyli wstępnej analizy branży, prowadzonej działalności i rynku, na którym działa przedsiębiorstwo
  • konsultacji osobistych lub on-line z przedstawicielami przedsiębiorstwa, których celem jest zaprojektowanie pierwszej innowacji
  • przygotowania rekomendacji obejmujących koncepcję pomysłu na innowację wypracowaną podczas konsultacji, plan jej wdrożenia, wymagane zasoby oraz możliwości dotyczące pozyskania dofinansowania na ten cel
  • prezentacji i omówienia z przedstawicielami przedsiębiorstwa opracowanej rekomendacji.

 

Wszystkie niezbędne informacji, w tym dokumentację projektową oraz formularz aplikacyjny znajdą Państwo na stronie: https://www.innovationcoach.pl/zostan-coachem

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym: kontakt@innovationcoach.pl

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.