Szukaj

Aktualności

Konkurs Project Master na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami

Zapraszamy do udziału w XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania projektami, objętego Patronatem Honorowym IZTECH. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Jeśli od 22.09.2022 r. do 30.09.2023 r. uda(ło) Ci się napisać i obronić pracę dyplomową z zarządzania projektami, zgłoś ją do konkursu Project Master. Jeśli obrona jest jeszcze przed Tobą, skorzystaj ze specjalnego formularza na stronie internetowej konkursu, aby otrzymać przypomnienie o udziale w konkursie po obronie!

W konkursie mogą wziąć udział prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe oraz doktorskie, których tematyka powiązana jest z zarządzaniem projektami. Udział w konkursie jest bezpłatny, Twoją pracę ocenią wybitni eksperci z dziedziny zarządzania projektami. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH.

Głównym celem konkursu jest szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Konkurs pozwala na promocję badań i osiągnięć studentów, doktorantów, słuchaczy i absolwentów polskich uczelni wyższych w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Co można wygrać?

  • 4x nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł dla Project Masterów,
  • 4x tytuł Project Master 2023 w każdej z kategorii ocenianych prac,
  • 4x voucher na certyfikację IPMA-D do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy,
  • 4x roczne członkostwo w stowarzyszeniu IPMA Polska,
  • 2x udział w Warsztatach IPMA Young Crew 2024,
  • 4x udział w Seminarium PM Edukacja 2023, w tym udział czynny,
  • 2x udział w dwudniowej 26. Konferencji IPMA Polska (16-17.11.2023 w Warszawie).

 

Harmonogram Konkursu Project Master 2023

ETAP I (01.06.2023-05.10.2023)
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie wymaganych dokumentów do Organizatorów.

ETAP II (06.10.2023-19.10.2023)
Etap I oceny prac konkursowych przez członków Kapituły Konkursu, po którym zostaną wyłonione i ogłoszone prace nominowane do tytułu Project Master.

ETAP III (20.10.2023-02.11.2023)
Etap II oceny prac nominowanych przez członków Kapituły Konkursu, z których wybrane zostaną prace zwycięskie i wyróżnione.

ETAP IV (03.11.2023)
Ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.projectmaster.pl oraz www.ipma.pl, a także w mediach społecznościowych.

ETAP V (15.11.2023)
Wręczenie nagród Project Masterom, osobom nominowanym do tytułu Project Master oraz Promotorom zwycięskich prac dyplomowych podczas Seminarium PM Edukacja w Warszawie.

 

O Organizatorach Project Master

Konkurs po raz pierwszy wystartował w 2002 roku. Od tamtej pory organizowany jest cyklicznie, przez co z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. W 2023 roku odbywa się już XVIII edycja konkursu. Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie IPMA Polska, będące częścią światowego stowarzyszenia IPMA – International Project Management Association, zrzeszającego pasjonatów zarządzania projektami z całego świata.

Współorganizatorem Konkursu Project Master jest Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, który chętnie wspiera działania o charakterze naukowym. Partnerem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na terenie której odbędzie się Finał Konkursu.

Autorzy zwycięskich prac dyplomowych w ramach w każdej z kategorii prac uzyskają tytuł Project Master 2023. Ogłoszenie autorów prac zwycięskich, prac nominowanych do tytułu Project Master oraz promotorów najlepszych prac nastąpi 3 listopada 2023 na stronie www.ipma.pl oraz w mediach społecznościowych IPMA.

Termin zgłaszania prac upływa 5 października 2023. Zgłoś swoją pracę na: www.projectmaster.pl

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.