Szukaj

Aktualności

Prof. Ryszard Pregiel przedstawi Priorytety technologiczne Polski w czasie VII Konferencji B+R

Profesor Ryszard Pregiel – Wiceprezes Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii wygłosi prezentację otwierającą VII Konferencję  „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”. Profesor Pregiel skupi się w swoim wystąpieniu na Priorytetach technologicznych dla Polski.

Ta zaszczytna rola jest skutkiem wieloletniego partnerstwa IZTECH przy Konferencji B+R, która jest corocznie organizowana przez Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Inaugurować to wydarzenie będą również – Dyrektor Małgorzata Szczepańska Dyrektorka  Departamentu Programów Wsparcia i Innowacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Profesor Tadeuszu Burczyński – Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach ekosystemu przyjaznego do prowadzenia działalności innowacyjnej. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji. 

Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna dla firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa. W ramach tej prelekcji uczestnicy dowiedzą się więcej o zasadach składania wniosku projektowego oraz poznają szczegóły konkursu „Granty na Eurogranty”.

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć swoją przygodę z B+R+I – będą mogli wziąć udział w sesjach poświęconych Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz projektowi Innovation Coach, a także w dodatkowej prelekcji o podstawach aplikowania w ramach ścieżki SMART.

Więcej informacji i rejestracja: https://konferencja2023.strategiebplusr.pl/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.