Szukaj

Aktualności

Prezes IZTECH wziął udział w spotkaniu przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną Patentową

Z inicjatywy Prezes Edyty Demby-Siwek szefowie trzech międzynarodowych instytucji, zapewniających globalną i europejską ochronę własności intelektualnej spotkali się z wybitnymi przedstawicielami polskiej gospodarki i biznesu. Rozmowy dotyczyły potrzeb intensywniejszego korzystania przez polską gospodarkę z praw własności przemysłowej.

W spotkaniu ze strony międzynarodowej udział wzięli: Daren Tang, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Antonio Campinos, Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego RP i João Negrão, Dyrektor Wykonawczy (elekt) Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Stronę polską reprezentowali: Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich, Marek Dietl, Prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalna Związku Rzemiosła Polskiego, Krzysztof Kopeć, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Zygmunt Krasiński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH, Kacper Raciborski, Prezes Fundacji Innovations Hub, Grzegorz Rychwalski, Szef Rady ds. Własności Intelektualnej w Konfederacji Lewiatan oraz Dominika Urbańska-Galanciak, Dyrektor zarządzająca Stowarzyszeniem Polskie Gry Wideo.

Omawiano m.in. rynek bankowy w Polsce, w tym rynek zabezpieczeń w zakresie kredytów udzielanych przez banki polskie oraz walkę z podrabianymi decyzjami UPRP; omawiano informację nt. giełdy w Polsce, obrót i wycenę praw własności intelektualnej, Indeks Łukasiewicza i rynek obrotu dziełami sztuki (w tym NFT); mówiono o rzemiośle i jego roli w polskiej gospodarce, w tym o ochronie prawnej produktów rzemieślniczych i oznaczeniach geograficznych na produkty nierolne; mówiono o rynku farmaceutycznym w Polsce, w tym tzw. wyjątku Bolara, ochronie nazw leków przy pomocy znaków towarowych i znaczeniu dodatkowych praw ochronnych na leki (DPO). Rozmawiano o tym jak wygląda potencjał polskiego rynku w zakresie zaawansowanych technologii oraz o oczekiwaniach i wyzwaniach w kwestiach prawa patentowego w kontekście zaawansowanych technologii. Analizowano rynek MŚP w Polsce, jego problemy i potrzeby w zakresie systemu ochrony własności intelektualnej. Przedstawiano specyfikę i atrakcyjność polskiego rynku gier komputerowych oraz wyzwaniach jakie niosą dla systemu ochrony własności przemysłowej. Mówiono o potrzebach polskiego rynku w zakresie ochrony prawnej gier komputerowych na rynkach zagranicznych.

Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7110938322729861120/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.