Szukaj

Aktualności

Peter Droell odchodzi na emeryturę - dziękujemy za współpracę!

Peter Droell, dyrektor ds. prosperity w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji z końcem kwietnia 2024 odchodzi na emeryturę

Peter pracuje w Komisji Europejskiej od ponad 20 lat, zajmując stanowiska w obszarach związanych ze środowiskiem, negocjacjami w sprawie rozszerzenia, polityką przemysłową, innowacjami i badaniami. Był członkiem gabinetu komisarza ds. rozszerzenia Güntera Verheugena i szefem gabinetu komisarza ds. nauki i badań Janeza Potočnika.

Od 2010 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji, gdzie najpierw był odpowiedzialny za Innowacje, a następnie za Technologie Przemysłowe. W następstwie zmiany orientacji DG ds. Badań Naukowych i Innowacji na zrównoważony rozwój jego kompetencje zostały poszerzone o programy badań naukowych i innowacji w przemyśle oraz wywiad gospodarczy, a także politykę waloryzacji wiedzy.

Przed dołączeniem do Komisji Europejskiej w 1991 r. Peter pracował jako prawnik w niemieckiej kancelarii prawnej. Peter jest prawnikiem, uzyskując stopień doktora w zakresie niemieckiego prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego.

Peter Droell miał ogromny wpływ na proces integracji europejskiej, a po przejściu do DG Research and Innovation wspierał Polskę (i nie tylko) w drodze do silniejszej integracji oraz innowacyjności gospodarki. Blisko współpracował z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, był gościem Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego w 2022 roku oraz prelegentem w czasie Konferencji B+R organizowanej w ramach projektu Innovation Coach.

Peter Droell poinformował, że jego obowiązki przejmie Maria Cristina Russo.

Swój list pożegnalny opublikował w serwisie Linkedin:

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.