Szukaj

Aktualności

Patronat honorowy IZTECH dla 122. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lepine 2023

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wzorem lat ubiegłych, kontynuując owocną współpracę z firmą Eurobusiness Haller, objęła patronatem honorowym 122. Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine 2023, które odbędą się w Centrum Wystawienniczym Paris Expo Porte de Versailles w dniach 27 kwietnia – 08 maja 2023.

W 1901 roku utworzono targi-konkurs, nazwane następnie imieniem ich inicjatora – Prefekta Paryża Louis Lépine. W czasie swej ponad 120-letniej działalności Targi wypromowały wiele ważnych wynalazków z wielu branż i dziedzin, między innymi: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne płuca), aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe i wiele innych. Concours Lépine to wydarzenie promujące wynalazki i innowacje o najdłuższej historii w świecie i wysokiej renomie.

Targi „Concours Lépine” są szeroko nagłośnione w mediach, w tym w głównym dzienniku telewizyjnym TV, i dzięki swej renomie oraz ponad stuletniej tradycji przyciągają szerokie rzesze zwiedzających, profesjonalistów oraz wszystkich interesujących się techniką, technologią, innowacjami dla przemysłu, ekologii, zdrowia oraz szeroko rozumianego życia codziennego. W 2022 roku Targi Concours Lépine zgromadziły ponad 600 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez wystawców z 13 krajów świata, między innymi z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Maroka, Tajwanu, Chin. Wynalazkiprezentowano w sektorach branżowych oraz sektorach narodowych, w tym w Pawilonie Polskim.

Członkowie Iztech mają możliwość skorzystania z 5 % rabatu kosztu netto udziału w Targach. Chętnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Agnieszką Passia pod numerem telefonu: +48 690-096-223 lub e-mailem: a.passia@haller.pl w celu otrzymania karty zgłoszenia określającej szczegółowe warunki udziału w Targach.

Więcej informacji: https://www.concours-lepine.com/services/ 

oraz: https://www.haller.pl/wydarzenie/concours-lepine/#1631871436742-ece5a61e-413d

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.