Szukaj

Aktualności

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk nowym rektorem Politechniki Śląskiej

Kolegium Elektorów wybrało nowego rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2024-2028. Funkcje tę piastować będzie prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – obecny prorektor ds. nauki i rozwoju. Wybory odbyły się 23 kwietnia 2024 r. Rektor elekt zdobył 232 głosy na 295 oddanych.

Profesor Marek Pawełczyk pełni obecnie funkcję prorektora ds. nauki i rozwoju. Związany jest z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie sprawuje funkcję kierownika Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania. Jest zastępcą dyrektora Instytutu Automatyki ds. dydaktyki a także kierownikiem programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i kierownikiem programu Uniwersytet Europejski EURECA-PRO na Politechnice Śląskiej.

Profesor Pawełczyk jest członkiem korespondentem PAN a także 4. zespołów ministerialnych oraz przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych.

Pełna sylwetka nowego rektora – biografia i osiągnięcia naukowe są dostępne na stronie: Strona główna | Marek Pawełczyk (mpawelczyk.pl).

O funkcję rektora Politechniki Śląskiej w nadchodzącej kadencji 2024-2028, ubiegało się dwóch kandydatów: prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk oraz dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ.

Źródło: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/prof-dr-hab-inz-marek-pawelczyk-nowym-rektorem-politechniki-slaskiej/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.