Szukaj

Aktualności

Webinary Industry HE

Już od 19 marca 2024 o 13:00 Krajowy Punkt Kontaktowy programu Horyzont Europa zaprasza, na pierwsze webinarium z cyklu „Industry w HE po półmetku”, którego tematem przewodnim będą produkcja i budownictwo.

Na cykl „Industry w HE po półmetku” składają się cztery webinaria, które odbędą się:

  • 19.03.2024 – Produkcja i budownictwo
  • 09.04.2024 – Surowce mineralne
  • 15.05.2024 – Zaawansowane materiały
  • 12.06.2024 – Zeroemisyjny Przemysł Procesowy

W ramach tej akcji odbiorcy wprowadzeni zostaną w zakres tematyczny zamkniętych konkursów, obejmujących zagadnienia technologii produkcji (manufacturing), oraz technologii dla budownictwa (construction), podając dotychczasowe statystyki. Poruszona zostanie również orientacyjna tematyka konkursów na 2025 r. i  możliwości wsparcia, na jakie można liczyć chcąc sięgnąć po finansowanie w ramach programu Horyzont Europa (HE).

Jednak głównym punktem programu spotkania będą prezentacje laureatów rozstrzygniętych konkursów 2021-2023 z powodzeniem wdrażających swoje pomysły dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Horyzont Europa.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-industry-w-he-po-polmetku-produkcja-i-budownictwo

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.