Szukaj

Aktualności

IZTECH Patronem Otwartego Sympozjum Metrologicznego 2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji Sympozjum, skupiającego się na procesach cyfryzacji i automatyzacji w metrologii masy. Jest to znakomita platforma do dyskusji o aktualnych trendach, przyszłości branży oraz prezentacji nowych rozwiązań technologicznych. Wydarzenie to jest adresowane do osób zainteresowanych metrologią naukową i procesami pomiaru masy, w tym specjalistów z zakresu nauki, przemysłu jak i studentów.

W ramach Sympozjum omówiony zostanie wpływ właściwości magnetycznych wzorców masy na błędy wzorcowania, a także oddziaływanie warunków środowiskowych na dokładność pomiaru. Zostaną również przedstawione korzyści płynące z automatyzacji procesów pomiarowych skupiając się głównie na poprawie powtarzalności i redukcji kosztów procesów pomiarowych. Poruszona zostanie także tematykę przekazywania jednostki miary masy po jej redefinicji oraz znaczenie porównań międzylaboratoryjnych dla precyzji wag elektronicznych.

Sympozjum ma charakter otwarty, co oznacza, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Podczas warsztatowej części Sympozjum uczestnicy będą mieli okazję bliżej zapoznać się z produktami bazującymi na własnej myśli technicznej firmy RADWAG i wykorzystującymi autorski, nowoczesny, przetwornik masy. W tym oferty automatycznych komparatorów masy, rozwiązań opartych o robotykę a także urządzeń do kalibracji pipet tłokowych oraz stanowisk roboczych związanych z szeroko pojętymi pomiarami masy i objętości.

Szczegółowo omówimy obszary zastosowania naszych produktów w różnych obszarach : od pracy w aplikacjach laboratoryjnych, przez komparację masy, badania środowiskowe, sączki, aż po zastosowania stricte przemysłowe. Szczególny nacisk położymy na automatyzację i robotyzację procesów badawczych i produkcyjnych, w tym wykorzystanie cobot’ów w szerokim spektrum zastosowań – od tradycyjnych pomiarów związanych z masą po badanie objętości przy użyciu pipet tłokowych.

Demonstracja tych technologii uwydatni ich korzystny wpływ nie tylko na zwiększenie precyzji ale i efektywności przeprowadzanych procesów pomiarowych.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: https://radwag.com/sympozjum-metrologiczne/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.