Szukaj

Aktualności

IZTECH objął Patronatem XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG

XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® odbędą się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 21-23 maja 2024. Jest to wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym – jako jedyne targi w Polsce i nieliczne w świecie – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ).

INTARG® 2024 został włączony do programu imprez, jakie odbędą się w Katowicach w związku z uzyskaniem przez nie tytułu „Europejskiego Miasta Nauki 2024”. Tym samym kolejna edycja tego wydarzenia stanie się częścią prestiżowego europejskiego programu prezentującego przyszłość świata w oparciu o badania naukowe i innowacje.

Targi prezentują wyniki badań i rozwiązania innowacyjne z różnych branż i dziedzin, w celu ich upowszechnienia, wdrożenia i komercjalizacji – od medycyny i zdrowia, poprzez rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, IT, po wynalazki przydatne w życiu codziennym. Targi stanowią międzynarodową platformę współpracy środowisk naukowych z przemysłem i biznesem, upowszechniając dobre praktyki w tym zakresie, a także oferują cenne informacje i pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o nowe technologie.

Przestrzeń wystawiennicza Targów podzielona zostanie na strefy branżowe, instytucjonalne i narodowe oraz strefę wydarzeń towarzyszących.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

Konkurs INTARG® – integralnym elementem Targów jest konkurs INTARG®, w ramach którego grono jurorów i ekspertów dokonuje oceny prezentowanych rozwiązań, wyłaniając najciekawsze z nich i przyznając nagrody i medale. Członkami Jury są uznani polscy i zagraniczni naukowcy i eksperci, a wśród nagród znajdą się: Grand Prix, nagroda Przewodniczącego Jury, nagroda WIPO (w kilku kategoriach), a także nagrody platynowe, diamentowe „Pro societas bono”, instytucjonalne – patronów i partnerów wydarzenia oraz medale (złote, srebrne i brązowe).

GALA FINAŁOWA INTARG® 2024 połączona z wręczeniem najwyższych wyróżnień i nagród laureatom konkursów: INTARG® (17 edycja), Godła Promocyjnego LIDER INNOWACJI® (22 edycja), MŁODY WYNALAZCA (19 edycja).

KONFERENCJE: Politechnika Śląska, Partner Merytoryczny, jest organizatorem konferencji – paneli dyskusyjnych z udziałem naukowców, przedstawicieli świata przemysłu i biznesu oraz gości VIP, które obrazować będą wagę nauki zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Poświęcone są synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także ochronie własności intelektualnej. Organizatorami paneli jest też WIPO. Wszystkie panele odbywają się na terenie Targów, z równoczesnym udostępnieniem ich poprzez sieć IT.

INTARG® EKO: zaprezentuje rozwiązania stanowiące odpowiedź na potrzeby transformacji ekologicznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej, w celu zapobieżenia globalnemu ociepleniu, zmianom klimatycznym na Ziemi, pogarszaniu się jakości życia i chorobom cywilizacyjnym, degradacji planety.

INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT INTARG® – rozmowy B2B

GIEŁDA TOP POLSKICH WYNALAZKÓW nagrodzonych w 2023 roku na międzynarodowych targach wynalazczości, z uroczystym wręczeniem nagród Ministra Edukacji i Nauki za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

ŚLĄSKI PARK NAUKI z Mobilnym Planetarium pozwoli odkryć tajemnice kosmosu.

OPRAWA ARTYSTYCZNA: Zarówno inauguracja, jak i Gala finałowa otrzymają bogatą oprawę artystyczną, którą zapewni Partner Wydarzenia – Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego.

LOKALIZACJA: 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach dzięki usytuowaniu w ścisłym centrum stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest właściwym miejscem dla realizacji misji tego wydarzenia.

Więcej informacji: https://intarg.haller.pl/

 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.