Szukaj

Aktualności

INNOVATORIUM Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz jako organizator wydarzenia, zaprasza na tegoroczne wydarzenie jakim jest “INNOWATORIUM” ŁUKASIEWICZA”, które odbędzie się 20 czerwca 2023 r. w Poznaniu.

Innovatorium Łukasiewicza stanowi platformę wymiany wiedzy i dyskusji przedsiębiorców z naukowcami, a jednym z jego celów jest budowanie zespołów zdolnych do sięgania po wielomilionowe projekty badawcze finansowane z Horyzont Europa.  To największe wydarzenie poświęcone B+R w Polsce, forum spotkania nauki i biznesu z udziałem kluczowych menadżerów, naukowców, inżynierów, przedstawicieli uczelni i administracji publicznej, ekspertów w zakresie finansowania projektów B+R, gości z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów.

W tym roku na 4 scenach odbędzie się 20 godzin dyskusji i wystąpień, liczne tematyczne roundtables oraz networking face-to-face w tak interesujących tematach jak:

  • Półprzewodniki/elektromobilność – i co dalej?
  • Czy „pieniądze europejskie” są też dla mojej firmy?
  • Kiedy własne B+R, a kiedy outsourcing?

Przy stoiskach instytutów Łukasiewicza, będą mieli Państwo okazję zapoznać się z naszymi najnowszymi osiągnięciami, innowacyjnymi produktami i rozwiązaniami technologicznymi.

INNOVATORIUM to doskonała okazja, aby nawiązać cenne kontakty z ekspertami z różnych dziedzin oraz przedstawicielami biznesu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w INNOWATORIUM – jednym z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie innowacji i technologii w Polsce.

Więcej informacji: https://lukasiewicz.gov.pl/innovatorium

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.