Szukaj

Aktualności

Innovation Coach w Regionach: Wielkopolska - 21.03.2024

Jak zaprojektować pomysł na innowację? Czym i dla kogo jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki? Jaka jest oferta dotacji dla przedsiębiorców z Wielkopolski? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas pierwszego w tym roku spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców: Innovation Coach w Poznaniu.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Al. Niepodległości 34, Sala Posiedzeń nr I (parter)

Godzina: 10:00 – 13:00

Rejestracja: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/120-innovation-coach-w-wielkopolsce

Podczas wydarzenia przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawi możliwości dofinansowania prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Zaprezentujemy ofertę i zasady usługi doradczej Innovation Coach skierowanej do firm, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną i sfinansować ją ze środków unijnych. Ekspertka branżowa doradzająca przedsiębiorcom omówi praktyczny przebieg coachingu innowacji, a jedna z absolwentek projektu zaprezentuje jego efekty w swojej działalności. Prelegent z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu zapozna uczestników z ofertą dedykowaną wielkopolskim przedsiębiorcom.

Zapraszamy do Poznania!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach kwalifikujących do projektu.

09:30-10:00

Rejestracja/ kawa powitalna

10:00-10:05

Otwarcie spotkania

10:05-10:30

Oferta Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki dla przedsiębiorstwAneta Szczepkowska, Naczelnik Wydziału Projektów Własnych, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10:30-11:00

Oferta i zasady usługi Innovation CoachAnna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

11:00-11:30

Coaching innowacji w praktyce – dr hab. Barbara Stachowiak, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Coach Innowacji

11:30-11:50

Efekty coachingu innowacji dla przedsiębiorcówMarta Nowakowska, absolwentka Innovation Coach

11:50-12:10

Oferta PIFE Poznań Bartosz Nochowicz, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

12:10-13.00

Konsultacje dla przedsiębiorców / light lunch

13:00

Zakończenie spotkania


Prelegenci

Aneta Szczepkowska – Naczelnik w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pracuje w administracji publicznej od 2007 r. Od początku zawodowo związana z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję Naczelnika w Wydziale Projektów Własnych w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zajmując się m.in. zadaniami związanymi z programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w tym projektem Innovation Coach i STEP. Ponadto odpowiedzialna jest za realizację projektów własnych Instytucji skierowanych do przedsiębiorców, np. Innopoint.

Anna Sęk – Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2020 roku rozwija kolejne edycje projektu Innovation Coach czuwając nad jego jakością i odpowiadając za budowanie i podnoszenie kompetencji Zespołu.Zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. Wcześniej zawodowo związana z administracją publiczną i szkolnictwem wyższym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.
Dr hab. Barbara Stachowiak – Od 2001 roku jest zatrudniona w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Coach Innowacji w projekcie ,,Innovation Coach”. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje technologię żywności i żywienia, a w szczególności biotechnologię, mikrobiologię żywności, żywność funkcjonalną. Jest autorem ponad 100 prac, w tym orginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, podręcznikach akademickich, materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych, autorką ekspertyz, raportów z grantów oraz projektów krajowych.
Marta Nowakowska – Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Finanse Międzynarodowe. Od 2006 roku związana zawodowo z sektorem finansowym. Od 2020 roku z branżą energetyczną – odnawialne źródła energii. Od 2021 przedsiębiorca właściciel firmy Sale&Consaliting zajmującej się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i kapitałem ludzkim, a także marketingiem. Obecnie realizuję projekt edukacji ekologicznej dla dzieci rozwijając własną markę Sun Academy.
Bartosz Nochowicz – ukończył studia ekonomiczne. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i koordynacją projektów społecznych. Od 2015 roku pracuje na stanowisku konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu. Jako specjalista ds. Funduszy Europejskich zorganizował i przeprowadził liczne spotkania informacyjne i webinary. Jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach, udzielając informacji o możliwych źródłach dofinansowania. Aktywnie zaangażowany we wdrażanie instrumentu STEP oraz lider usługi Innopoint.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.