Szukaj

Aktualności

Grant ERC dla naukowca z Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki otrzymał prestiżowy grant ERC Advanced. W tej edycji tylko trzech naukowców z Polski otrzymało to wyróżnienie.

Grant dla prof. T. Skotnickiego jest pierwszym ERC Advanced Grant dla naukowca z Politechniki Warszawskiej. Od 2008, kiedy przyznano granty pierwszy raz, wyróżnienie otrzymało łącznie tylko 9 polskich naukowców.

Projekt prof. Skotnickiego zatytułowany „SelF-powerIng electroNics – the Key to Sustainable future” będzie realizowany w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Zanim wniosek został złożony w konkursie ERC, projekt otrzymał grant wewnętrzny dla pracowników Politechniki Warszawskiej finansowany ze środków projektu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Zwycięski projekt prof. Skotnickiego polega na realizacji konwertera zamieniającego naturalne pływy ciśnienia atmosferycznego i temperatury na energię elektryczną. Pierwszy raz pozyskano energię z ciśnienia i temperatury już w XVI wieku do zasilania zegara, ale była to tylko energia mechaniczna. Celem projektu SFINKS jest stworzenie urządzenia przetwarzającego pływy atmosfery na energię elektryczną i zmniejszenie go o wiele rzędów wielkości, do rozmiaru nanokapsułki.

W dobie szybko rozwijającej się mikroelektroniki i nanoelektroniki miniaturowe źródła zasilania nabierają ogromnego znaczenia, również ze względu na ich potencjał eliminacji baterii stanowiących poważne źródło zanieczyszczenia planety. 

Profesor Skotnicki od ponad 30 lat specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań w obszarze półprzewodników. W latach 1985–1999 pracował w laboratoriach badawczych France Telecom, a następnie pracował dla STMicroelectronics. Profesor opracował technologię FDSOI UTBB, która dziś jest wykorzystywana przez globalne firmy elektroniczne. Jest to najbardziej energooszczędna technologia CMOS. Następnym wielkim wyzwaniem prof. Skotnickiego jest opracowanie źródeł energii, które pozwolą na samozasilanie technologii UTBB. W ten sposób prof. Skotnicki pragnie zrealizować marzenie o samozasilającej się, bezbateryjnej elektronice. 

Prof. Skotnicki jest autorem prawie 500 artykułów naukowych z dziedziny technologii CMOS oraz pozyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting), kilku rozdziałów książek oraz 80 patentów. Był również współbeneficjentem grantu CENTERA (Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych) oraz współtworzył Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Grant ERC jest jednym z najbardziej prestiżowych w Unii Europejskiej. Zapewnia naukowcom możliwość realizacji ambitnych, osobliwych i wyróżniających się projektów, które mogą doprowadzić do przełomowych odkryć naukowych. W tej edycji konkursu Advanced Grant ERC przyznano 255 naukowcom, a łączna wartość to prawie 652 mln euro. 

Źródło: https://www.pw.edu.pl/aktualnosci/grant-erc-dla-naukowca-z-politechniki-warszawskiej

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.