Szukaj

Aktualności

Forum Polityki Technologicznej

Za nami bardzo ważne wydarzenie – Forum Polityki Technologicznej, które odbyło się 19 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorami byli: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN. Spotkanie poprowadził prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Celem spotkania było przedstawienie uczestniczącym w Forum Ministrom: Dariuszowi Wieczorkowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krzysztofowi Hetmanowi, Ministrowi Rozwoju i Technologii najważniejszych problemów i rekomendacji dotyczących rozwoju technologicznego Polski, stanowiących bazę do przygotowania polskiej polityki technologicznej.

W spotkaniu wzięli udział rektorzy i dziekani uczelni technicznych, prezesi i dyrektorzy firm wysokich technologii, instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz instytucji państwowych. Pani prezes FSNT-NOT Ewa Mankiewicz-Cudny dokonała otwarcia i wprowadzenia do spotkania.

Dyskusję problemową poprzedziło wystąpienie prof. Ryszarda Pregiela, Honorowego Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii pt. „Wyzwania polskiej polityki technologicznej”. W czasie spotkania dr Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, przedstawił cele i stan przygotowań do Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego – CETEF’24 (Central European Technology Forum – CETEF’24), które odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 maja br. i zaprosił panów Ministrów i uczestników spotkania do udziału w tym ważnym międzynarodowym wydarzeniu.

Fot. Edward Piekarski (IZTECH)

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.