Szukaj

Aktualności

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2024

Coroczne sztandarowe wydarzenie Komisji Europejskiej dotyczące badań i innowacji gromadzi decydentów, badaczy i społeczeństwo, aby debatować nad kształtem przyszłości badań naukowych i innowacji w Europie i poza nią poprzez kluczowe debaty polityczne, możliwości finansowania i tworzenia sieci kontaktów oraz dedykowane warsztaty.

Piąta edycja odbędzie się podczas Tygodnia Badań i Innowacji w dniach 20 i 21 marca 2024 r., zarówno w formie stacjonarnej (Bruksela), jak i w Internecie, dzięki czemu każdy będzie mógł wziąć w udział w tym wydarzeniu z dowolnego miejsca.

Tegoroczne Dni Badań i Innowacji UE będą okazją do debaty, w jaki sposób możemy uczynić Europę bardziej ekologiczną, sprawiedliwszą i bardziej konkurencyjną w oparciu o wspólną historię: 40-letnią podróż przez programy ramowe w zakresie badań naukowych i innowacji.

To Twoja szansa, aby odkryć udane projekty badawcze i innowacyjne finansowane przez UE, doświadczyć ich wpływu na nasze społeczeństwo i przedyskutować znaczenie inwestycji w badania i innowacje.

Źródło: https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.