Szukaj

Aktualności

EIC - kompleksowa oferta dla rozwoju innowacji

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna – zaprasza na szkolenie online:
🟢 𝗘𝗜𝗖 – 𝗸𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗸𝘀𝗼𝘄𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗹𝗮 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗼𝗷𝘂 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰𝗷𝗶 🟢
Tematyka spotkania to możliwość uzyskania wsparcia w ramach EIC Pathfinder, Transition oraz Accelerator, zasady wsparcia, zmiany w procesie i wymagania na wszystkich etapach aplikowania i oceny. Czyli podróż przez Horyzont Europa od 1 do 9 poziomu gotowości technologicznej.
W czasie szkolenia przedstawione zostaną również najważniejsze zagadnienia związane z udziałem przedsiębiorców w 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲 𝗛𝗼𝗿𝘆𝘇𝗼𝗻𝘁 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 oraz ekosystemem wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów.
 
Data: 27.02.2024
Godzina: 9:30 – 11:30
Rejestracja: https://tiny.pl/dh6rh
 
Program szkolenia:
1️⃣ Wprowadzenie
🔹 Informacje o Horyzoncie Europa dla przedsiębiorców
🔹 Ekosystem wsparcia wnioskodawców i beneficjentów
2️⃣ EIC – kompleksowa oferta dla rozwoju innowacji
🔹 Zasady wsparcia w ramach EIC Pathfinder
🔹 Zasady wsparcia w ramach EIC Transition
🔹 Zasady wsparcia w ramach EIC Accelerator
 
𝗦𝗲𝗿𝗱𝗲𝗰𝘇𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆!

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.