Szukaj

Aktualności

Dni informacyjne klastra 6 Horyzontu Europa

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych zapraszamy na kolejną edycję dni informacyjnych Klastra 6 Horyzontu Europa (Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko), które odbędą się w formacie hybrydowym w dniach 27 i 28 września 2023 r. w centrum konferencyjnym Charlemagne w Brukseli oraz on-line.

Organizatorzy zapewniają, że uczestnicy, zarówno obecni on-line jak i na miejscu będą mieli możliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach związanych z dniami informacyjnymi.

Dzięki udziałowi w wydarzeniu będą Państwo mogli:

  • Poznać tematy konkursowe klastra 6 na rok 2024 (otwarcie naborów już 17 października 2023 r.);
  • Otrzymać wskazówki w zakresie przygotowania i składania wniosków grantowych;
  • Zapoznać się z procesem walidacji podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie;
  • Zadać pytania związane z aplikowaniem o granty i otrzymać odpowiedzi bezpośrednio od ekspertów;
  • Poznać potencjalnych partnerów do konsorcjum projektowego.

Szczegółowy program i praktyczne informacje udostępnione zostaną na stronie Info-Days.

Także 26 września 2023 w Brukseli, w formule wyłącznie stacjonarnej odbędzie się towarzyszące dniom informacyjnym wydarzenie networkingowe (Brokerage Event), mające na celu poszukiwanie partnerów do konsorcjów. Uczestnicy będą mieli m.in. możliwość zaprezentowania krótkich informacji na temat swoich pomysłów na projekty, w postaci krótkich, pięciominutowych prezentacji.

Rejestracja na wydarzenie brokerskie została otwarta 26 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Źródło: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dni-informacyjne-klastra-6-horyzontu-europa 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.