Szukaj

Aktualności

Branżowe Punkty Kontaktowe - wsparcie w ubieganiu się o środki HE

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na realizację projektów B+R w ramach programu Horyzont Europa. Od 2021 do 2027 na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczono łącznie 95,5 mld euro. W projekcie, zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.

Do zadań BPK należą m.in.:

  • organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa,
  • aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych,
  • reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

 

BPK działają w  następujących obszarach: Zrównoważona Gospodarka, Transformacja Cyfrowa, Technologie Medyczne i Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia oraz Przemysł 4.0.

Więcej informacji: https://orgmasz.pl/branzowe-punkty-kontaktowe-bpk/ 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.