Szukaj

Aktualności

Konferencja prasowa w AGH z udziałem Ministra Obrony Narodowej - Kraków DIANA

Polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO – Krakow DIANA Accelerator – poprowadzą AGH i Krakowski Park Technologiczny. Celem sieci DIANA jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz start-upów współpracujących nad rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się nowe i przełomowe technologie, do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, kwantowe, autonomiczne, informacyjne i komunikacyjne, energetyka, a także biotechnologia oraz nowe surowce i materiały, a także produkcja. Głównymi obszarami działalności Kraków DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych NATO.

Cieszę się, że w Krakowie powstaje Krakow DIANA Accelerator, który będzie impulsem do translacji technologii wymyślanych do użytku i na potrzeby sił zbrojnych, na potrzeby bezpieczeństwa, przemysłu obronnego w różnym wymiarze – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 marca 2024 r. w AGH. Tematem spotkania była nowa mapa akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu Północnoatlantycki Akcelerator Innowacji Obronnych (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA).

W konferencji prasowej, wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, uczestniczyli: dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Karol Sobczak, Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar, wiceprezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig, wicedyrektor działu parku technologicznego Krakowskiego Parku Technologicznego Bartosz Józefowski. Na sali obecni byli także: zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w MON płk Jacek Najs, ekspert z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Paweł Wiszniewski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Łukasz Słoniowski, dyrektorka Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH i pełnomocniczka Rektora AGH ds. NATO DIANA Izabela Albrycht. W auli obecne było także kolegium rektorskie i władze dziekańskie AGH oraz przedstawiciele instytucji i firm partnerskich.

Pełna relacja z wydarzenia: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/krakow-diana-konferencja-prasowa-z-udzialem-ministra-obrony-narodowej-w-agh

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.