Szukaj

Aktualności

Patronat Honorowy IZTECH nad 15.FinTech&InsurTech Digital Congress

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła Patronatem Honorowym 15.FinTech & InsurTech Digital Congress, który odbędzie się 14 czerwca 2024 r. w The Westin Hotel w Warszawie.

Eksperci branż fintech i insurtech spotkają się, aby przeanalizować kluczowe trendy wpływające na rozwój technologii sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

Myślą przewodnią nadchodzącej edycji będzie Embedded Finance and the Rise of Insurtech. Kongres zainauguruje blok poświęcony dynamicznie zmieniającemu się krajobrazowi biznesowemu oraz wyzwaniom i szansom jakie pojawiają się w nowym otoczeniu. Eksperci zbadają proces adaptacji fintechów i insurtechów do zmieniających się realiów. Pojawią się zagadnienia związane m.in. ze zmianami w embedded finance oraz modelami ubezpieczeniowymi i finansowymi, ewolucją produktów embedded, czynnikami wpływającymi na rozwój insurtech i nowymi perspektywami inwestycyjnymi sektora oraz postrzeganiem bancassurance przez pryzmat wykorzystania technologii przez banki. Następnie akcent dyskusji przeniesiony zostanie na trendy i praktyczne wykorzystanie embedded finance i embedded insurance. Prelegenci porozmawiają o strategiach zwiększania rentowności i dopasowania produktu w obszarze embedded finance i embedded insurance, metodach inkorporacji tych produktów do oferty w sposób opłacalny, przyczynach oporu klientów wobec embedded insurance, technikach skutecznego włączania tych produktów w proces zakupowy poprzez aplikacje wielofunkcyjne, wyzwaniach związanych z otwartością banków na online’owe kredyty dla nowych klientów, a także o sposobach zaspokojenia oczekiwań pokolenia Z poprzez emocjonalne angażowanie klienta i ewolucję modeli biznesowych.

Ważnym tematem czerwcowej edycji będą innowacje w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Omówiony zostanie wpływ trendów na rozwój firm insurtech, strategie finansowania tych spółek i przyciągania inwestycji od dużych graczy ubezpieczeniowych, metody angażowania nowych segmentów klientów takich jak GenZ i Silver w technologie cyfrowe, innowacje w fintechowe rozwiązania dla sektorów B2C i B2B, ewolucja usług bankowych w kierunku fintechizacji oraz transformacja płatności. Poruszone zostaną także tematy dotyczące wpływu neobanków na bankowość, rola e-commerce w sektorze finansowym oraz wyzwania związane z wsparciem ekspansji zagranicznej rodzimych handlowców w kontekście cross-border e-commerce.

Następnie przeanalizowane zostaną zmiany sektora w ujęciu technologicznym, w szczególności związane z ewolucją sztucznej inteligencji oraz integracją usług w życie codzienne użytkowników. Prelegenci omówią ryzyka i możliwości związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej na rynku AI, wpływ demokratyzacji AI na sektor inwestycji, realizację etycznego AI, zastosowanie AI w zapewnieniu jakości, optymalizacji finansów i automatyzacji, jej zdolności do wykrywania wzorców oraz zapobiegania oszustwom finansowym, potencjalne wprowadzenie przez producentów samochodów ubezpieczeń opartych na danych telematycznych, a także przyszłe kierunki rozwoju technologicznego poza erą AI.

Podczas debaty Security & Data & RegTech eksperci pochylą się nad zagadnieniami priorytetowego traktowania bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, nowych technologii w obronie przed atakami i wojną hybrydową, wyzwań w ochronie danych przy ich przenoszeniu między chmurami i interakcji z Big Tech, doboru działań prewencyjnych i bezpieczeństwa w kontekście AML. Pojawią się równiż zagadnienia dotyczące zmian w regulacjach związane z Regtech i Data Act, wprowadzenia DSA i zasady ochrony tożsamości suwerennej oraz dostępu do danych, a także implikacji pierwszej regulacji AI Act dla przyszłości sztucznej inteligencji.

Nie zabraknie tematyki danych w branży healthcare. Prelegenci rozpatrzą strategie wprowadzania innowacyjnych narzędzi diagnostycznych wspierających lekarzy, możliwości insurtechów w działaniu prewencyjnym i zmniejszaniu zachorowalności, wpływ sektora opieki zdrowotnej na rozwój rynku insurtech, znaczenie współpracy między tradycyjnymi ubezpieczycielami a insurtechami oraz healthtechami, wyzwania związane z ryzykiem biznesowym i kulturą innowacyjności, potrzebę szybkiej ścieżki certyfikacji i refundacji dla innowacji healthtech oraz dysproporcje między beneficjentami a płatnikami w kontekście prewencyjnych rozwiązań zdrowotnych jako argument za współpracą między sektorami prywatnym i publicznym.

FinTech & InsurTech Digital Congress jest kluczową pozycją na mapie branżowych eventów. To miejsce, gdzie pomysły i wiedza kluczowych liderów świata finansów i ubezpieczeń, którzy nie boją się wyzwań i potrafią wykorzystywać nowe technologie, przynoszą rewolucyjne projekty i rozwiązania. Wydarzenie skierowane jest dla przedstawicieli sektora bankowego i ubezpieczeniowego, fintechów, insurtechów, firm pożyczkowych, kancelarii prawnych, inwestorów, firm technologicznych, IT, startupów oraz przedstawicieli administracji państwowej i firm doradczych.

Więcej informacji: https://fintechdigitalcongress.pl/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.