Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat krajowej edycji międzynarodowego certyfikacyjno-szkoleniowego programu Akademii EITCA (EITCA - European Information Technologies Certification Academy), realizowanego w ramach licencji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli przy aż 80% dofinansowaniu kosztów dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej (EFRR). więcej