Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Zmiany w systemie finansowania nauki w Polsce

Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej i system informacji o nauce, a także zmiany ułatwiające karierę naukową osobom przed 35. rokiem życia - wprowadza znowelizowana w 5 grudnia br. przez Sejm ustawa o finansowaniu nauki.

"Projekt ustawy ma charakter korygujący, ale dotyczy niezwykle istotnych zagadnień dla rozwoju sektora nauki" - mówiła podczas prac nad projektem nowelizacji posłanka PO Urszula Augustyn. Oprócz zmian dotyczących ustawy o finansowaniu nauki nowela zmienia przepisy także kilku innych ustawach m.in. o: Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk. więcej - PAP Nauka w Polsce