Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Zapraszamy do udziału w cyklu konferencji Venture capital to więcej niż kapitał, które odbędą się w Poznaniu (02.12.2014r.) oraz Gdańsku (09.12.2014r.) organizowanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. – członka Izby. Spotkania mają na celu przedstawienie zalet finansowania przez fundusze venture capital, skierowane są do studentów, naukowców, młodych, jak i bardziej doświadczonych przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy mają pomysły na biznes i potrzebują środków na jego realizację. Udział w konferencjach jest bezpłatny pod warunkiem zarejestrowania uczestnika poprzez stronę internetową. więcej