Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

IASP Division Workshop w Poznaniu

Na poznańskiej Rubieży trwają wielkie przygotowania. 11-go września, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, spotkają się managerowie parków i centrów innowacji z całego świata. W pierwszym polskim parku naukowo-technologicznym będą uczyć się, jak organizować wydarzenia typu open innovation marketpace, a przede wszystkim, jak wspierać przepływ technologii między start-upami i innowatorami (solvers) a korporacjami (challengers). Rejestracja tylko do 1 września 2014 r.
więcej,   rejestracja