Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

International Conference Multimedia – technology, design, management 
Warsaw, October 29–30, 2014
in the frame of EEA Grants Project within Development of Polish Universities measure of Scholarship and Training Fund in conjunction with 5th International IP Forum,

Program, zgłoszenie