Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News


V Forum Rozwoju Mazowsza 4 - 5.11.2014
Stadion Narodowy - Warszawa

Tegoroczna edycja zgromadzi 80 wystawców. W ramach przedsięwzięcia, oprócz części wystawienniczej w programie zaplanowano także całodzienne wystąpienia na dwóch scenach. Przygotowano łącznie 23 sesje tematyczne. Chcemy wspólnie z Państwem dokonać przeglądu doświadczeń, z ostatnich lat zarządzania i wdrażania Funduszy Europejskich, z drugiej zaś przedstawić zebranym aktualne informacje na temat dostępnych jeszcze dotacji i stanu przygotowania do konkursów z nowej puli środków na lata 2014-2020. więcej i rejestracja