Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Pociąg do Przedsiębiorczości - Młodzi Przedsiębiorcy bez granic

Najważniejszym od 25 lat w Polsce wydarzeniem, skierowaneym do młodych przedsiębiorców jest Pociąg do Przedsiębiorczości, który 15.09. 2014 r. wyjedzie z Katowic do Warszawy. Pociąg jest wydarzeniem zapowiadającym IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zapowiedzią Manifestu Młodych Przedsiębiorców. Manifest przekazany zostanie w Sejmie przedstawicielom rządu. W Pociągu - który będzie także miejscem warsztatów i dyskusji nad problemami przedsiębiorczości młodych przedsiębiorców - udział wezmą m.in. prof. Jerzy Buzek, dr Janusz Steinhoff, Tadeusz Donocik i Mirosława Nykiel tekst Manifestu