Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

AXIT - Liderem Nowych Technologii 2014

Firma AXIT została wyróżniona tytułem Lidera Nowych Technologii 2014 za całokształt prowadzonych działań oraz wdrażanie produktów nowej generacji. Tytuł ten przyznawany jest w oparciu o dynamikę rozwoju firmy z ostatnich 5 lat. Podstawowym kryterium oceny jest innowacyjność przedsięwzięcia i wpływ innowacji na rozwój, jakość i postęp w branży. więcej