Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Europejski Kongres Technologiczny
Wrocław, 12 - 13 czerwca 2014 r.

więcej